Usporiadateľ: Športový klub nepočujúcich Hlohovec
Organizačný výbor: Juraj Tesár, Ladislav Svíčka
Miesto konania: Bowlingové dráhy hotela Jeleň, Námestie sv. Michala 1, Hlohovec

Termín konania: 21.10.2017 od 10:00

Počet hráčov: maximálne 60

Štartovné:   5 Eur / hráč

Prihlasovanie hráčov:
Do 20.10.2017 na stránke  bowling-hlohovec.sk

Systém hry:
Každý účastník turnaja odohrá celkovo 2 hry na dráhach 1, 2 alebo 3 a 4, každú hru na inej dráhe bez prestávky, bez finálovej časti. Nahrané body na jednotlivých dráhach sa spočítajú a určí sa poradie jednotlivcov. Na jednej dráhe budú hrať traja hráči.

Prezentácia prihlásených hráčov je najneskôr 15-min. pred začatím hry.

10:00 – 11:00 prvých 12 hráčov

11:00 – 12:00 druhých 12 hráčov

12:00 – 13:00 tretích 12 hráčov

13:00 – 14:00 štvrtých 12 hráčov

14:00 – 15:00  piatich 12 hráčov

 

Účastníci:
Turnaj je určený všetkým neregistrovaným hráčom a limitovaný je max. počtom hráčov 60!

Predpisy a platnosť pravidiel:
Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ. V prípadných sporoch majú rozhodujúce právo a konečné slovo rozhodcovia resp. organizátor turnaja.

Handicapy: juniori do 16 rokov a seniori nad 60 rokov + 10 kolkov za 2 odohrané hry

Tréning: Pred začiatkom hry majú hráči 1 skúšobný frame

Ocenenia: 

1. miesto muži, ženy

2. miesto muži, ženy

3. miesto muži, ženy

 

Najvyšší náhod muži, ženy, juniori a seniori

 

Občerstvenie bude zabezpečené.

 

Ostatné ustanovenia: Hráči sa na turnaji riadia týmito propozíciami, verdiktmi rozhodcov a organizátorom turnaja. Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak hráč v priebehu turnaja odstúpi štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy vzniknuté účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozíciách, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť o zmene priamo na mieste.